Vakıf Tarihçesi

TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI
KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kısa adı TÜRKAV olan vakıf 1985 ile 1987 yılları arasında iki yıl süren fikirsel, 1987-1989
yılları arasında ise örgütlenme alt yapısının oluşturulma süresinden geçtikten sonra sendikal
hakların telaffuz edilemediği günün şartlarında en uygun örgütlenme vakıf organizasyonuna
karar kılınarak,

Öncelikli olarak kamu çalışanlarının ekonomik sorunlarına eğilen bir teşkilat
görünümünde olmuştur.

Vakfın tüzel kişiliğine geçişinde vakfı oluşturmak için yola çıkan Ali Işıklar, Şükrü Durgut,
Salman Berk, Yaşar Asiler, Muammer Eryıldırım, Mehmet Ali Tombul, İbrahim
Ramazan Güzel, Resul Akay, Bülent Didinmez, Muharrem Beşir ve Faruk Kapusuz aynı zamanda
kurucu kurul üyeleri olarak vakfımız tarihine adlarını yazdırmışlar vakfımız;

06 Mart 1989 tarih ve 1989/90 sayılı Yenimahalle 4.asliye hukuk hâkimliğinin kararı ile
tüzel kişiliğine kavuşarak Ankara’da kurulmuştur.

Vakfımız faaliyetleri içerisinde sempozyum, panel, toplantı gibi yollarla ülke genelinde
kamu çalışanlarının sorunlarına dikkat çekilmesi yolunda çalışmalarla ortak bir teşkilat kültürü
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında dönemin siyasetçileri ve bakanları ile görüşmeler
yapılmış, devleti ve milletiyle barışı tam arama mücadelesi veren kamu çalışanları sendikası
TÜRKİYE KAMU-SEN ile ortak bir tavır içerisine girmiştir.

Vakfımızın tüm şube ve temsilcilerimize olmazsa olmaz adı altında etkinlik
yapabilecekleri özel günlere ilişkin genelge yayınlanarak faaliyetlerin yeknesaklığı sağlanmıştır.
Konya şubemizin yirmi yedi yataklı misafirhanesi ( onsekiz öğrenci konaklamaktadır),
Sakarya, Sivas, Antalya, Manisa ve Ankara’da olmak üzere öğrenci evlerimiz bulunmakta ve bu
evlerde yüksek öğrenim gören altmış yavrumuza konaklama imkanı sağlanmaktadır.
Vakfımızın gelirlerini üye aidatlarının yanı sıra, duyarlı vatandaşlarımızın bağışları ile
vakfımızı mali yönden güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak amacı ile çok kapsamlı ve geniş
faaliyet alanı olan kamu-iş kurulmuştur.

Yine Kamu-İş’in faaliyet alanı içerisinde bulunan eğitim, basın – yayın, matbaacılık,
internet üzerinden yayıncılık ve bilgi satışı, reklam, araştırma, anket, tanıtım, organizasyon,
fuarcılık, pazarlama, müşavirlik, radyo, televizyon, sinema ve görüntülü haberleşme hizmetleri
vs. Yürütmek ve kamu çalışanlarını yeni gelişmelerden haberdar edip, eğitimler ile kamuda 2023
vizyonuna sahip eğitilmiş insan kaynağını artırmak ve başarılı bir planlama ile ülke
kalkınmasına fayda sağlayacak insan yetiştirmek, bilimsel çalışmalar ile geleceğe yönelik etkin
rol almak; bunun için eğitimlerimizi ve yayınlarımızı en fazla kişiye ulaştırmak amacı ile kamuiş’e
bağlı kamu yönetim enstitüsü (KYE) kurulmuştur.

Gayemizin;
Lider Teşkilat Doktrin felsefesinden hareketle ve bu ilkeler doğrultusunda Ay Yıldıza söz
verdik sloganından taviz verilmeyeceği; bu duygu ve düşünceye, yüce ülküye gönül vermiş
olan vakfımız ve üyelerinin yurdumuzun geçmekte olduğu hassas ve nazik dönemde
yurdumuzun bölünmez bütünlüğüne birlik ve beraberliğine necip Türk milletinin ali
menfaatlerinden ve mukaddesatından asla vazgeçmeyen bir memur hareketinin yılmaz ve
yıkılmaz öncüsü olduğumuzun bilinmesidir.

Üyeler arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek ve kültürel
faaliyetlerde bulunmakla birlikte, üyelerine çeşitli ekonomik ve sosyal yardımlarla beraber,
üyelerinin mesleki bilgilerini, görgülerini, becerilerini arttırmak amacıyla çalışmalar yapıp
kamunun ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel ve stratejik konularda araştırmalar, incelemeler
yaparak veya yaptırarak, yapılan bu çalışmaları gerekirse raporlar halinde getirerek kamuoyunu
bilgilendirmektedir.

Ayrıca; üyelerinin kültürel ve mesleki bilgi ve becerilerini arttıracak faaliyetlerde
bulunduğu gibi Türk milletine ve ülkesine gönülden bağlı, vatan, millet sevgisi ve Allah korkusu
olan kadroların yetişmesi ve dolayısıyla yönetim kadrolarında bulunması için çalışmalar
yapmaktadır.

TÜRKAV’a, TC Vatandaşı, kamu kesiminde çalışanlardan, vakıf üyesi bulunan iki kişinin
tavsiyesi ile bildirilen bir dilekçeyle Vakıf’a müracaatı neticesi Vakıf Yönetim Kurulu’nun alacağı
üyeliğe kabul kararı ile vakfa üye olabilirler.
Üye namzetlerinin 18 yaşını tamamlamış ve 65 yaşını geçmemiş olması şarttır.