TÜRKAV ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DANIŞMA KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Ali ARI – İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Berna ARI – İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Gör. Levent GÖNÜLTAŞ – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi