TÜRKAV KUT-TÖRE DÜŞÜNCE OKULU DANIŞMA KURULU

Doç. Dr. Şahin KIZILABDULLAH – Ankara Üniversitesi

Öğr. Gör. Adem ÇETİN – Ankara Üniversitesi