Bu ülkeye ihanetlerini unutmadıklarımıza,
İhanetin bir bedeli olduğunu da her zaman hatırlatacağız.