TÜRKAV’da Kelamdan Kaleme Yolculuk Başlıyor. “Asil Kalemler” Yazarlık Okulu Müracaatları Başladı.

Kursla İlgili Bağlantılar;

Kenan EROĞLU: DENEME, FIKRA, MAKALE

Yazarlık Okulu Katılım Şartları

  1. Atölye çalışmasına katılmak isteyenlerde en az lise mezunu olmak şartı aranır.
  2. Çalışma grupları en çok 20 kişiden oluşur.
  3. Yazarlık Okulu 22 Şubat-24 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitim verecektir.
  4. Eğitim Programı kapsamında ilk 8 hafta üçer saat, son hafta ise 6 saat olmak üzere toplamda 30 saatlik eğitim verilecektir.
  5. Dersler Cumartesi günleri 10: 00-13: 30 arasında yapılır.
  6. Derslere devam zorunludur. Programlanan 10 dersten 3 derse katılmayan öğrencinin kurs ile ilişiği kesilir.
  7. Kurs ücreti 250.- TL’dir.
  8. Ders materyalleri TÜRKAV tarafından sağlanır.

Yazarlık Okulu Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

  1. Aday, vakfın web sayfasındaki başvuru formunu doldurarak turkavarge@gmail.com adresine yollar. Böylelikle ön kayıt yaptırmış olur.
  2. Yazarlık okuluna katılımı uygun görülenler kendilerine bildirilecek olan hesap numarasına 250.- TL. kurs ücretini yatırarak kesin kayıt yaptırırlar.

TÜRKAV Yazarlık Okulu Ders Programı

22 Şubat-18 Nisan 2020

Hafta Konu
1. Atölye Programının Sunuluşu
Neden Edebiyat?
Edebiyat Nedir, Ne Değildir?
Nereden Başlamalı?
2. İlk Adım:
Kurmaca Nedir?
Kurmacanın Türleri (hikaye, roman, şiir)
Metin Çözümleme-Atölye Çalışması
3. Kurmacanın unsurları
Anlatıcı, Bakış açısı
Zaman
Metin Çözümleme-Atölye Çalışması
4. Gerçek ve Kurgu Arasında:
Sanatçının ve Bilim Adamının Bilgiyi Yorumlama süreci
Metin Çözümleme-Atölye Çalışması
5. Kurmaca Nasıl Yazılır?
Planlama
Olay Örgüsü/ Kurgu
Mekânın İşlevi
Metin Çözümleme-Atölye Çalışması
6. Karakter ve Tip Yaratma
Olay, Diyalog Edebiyatta Dil Kullanımı, Üslup Problemleri
Metin Çözümleme-Atölye Çalışması
7. Hikâye
Metin Çözümleme-Atölye Çalışması
8. Deneme
Metin Çözümleme-Atölye Çalışması
9. Şiir
Metin
Çözümleme-Atölye Çalışması  

Atölye Çalışmasının Değerlendirmesi
Nasıl Yayımlayabilirim?
Nasıl Sürdürmeliyim?