“Asil Kalemler Yazarlık Okulu”, Hikâye konusunu içeren programını tamamladı. Sunumunu gerçekleştiren Kıymetli Hocamız Sayın Reşat GÜREL’e ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz.

Asil Kalemler Yazarlık Okulu”, 4.hafta programını tamamladı. Kıymetli hocalarımız Sayın Osman BAŞ, Sayın Kaya KUZUCU ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz.

Asil Kalemler Yazarlık Okulu”, 3.hafta programını tamamladı.Kıymetli hocamız Sayın Bilgehan Atsız GÖKDAĞ’a ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz.

“Asil Kalemler Yazarlık Okulu”, Deneme, Fıkra ve Makale konularını içeren 2.hafta programını tamamladı. Kıymetli hocamız Sayın Kenan EROĞLU’na ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz.

Kenan EROĞLU: DENEME, FIKRA, MAKALE DENEME Bir insanın herhangi bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşmak amacıyla kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla yazdığı yazılara deneme denir. Deneme tür ve üslup olarak pek çok türe yaklaşır. Bu yüzden de yazılması en zor olan türlerdendir. Belki de adı bu yüzden denemedir. Deneme yazarken paylaşımcı ve içten…